Forside

30-Mar-2020
Jeg er så stolt af, at jeg har skabt forsiden til Núria Añó´s bog: "El Salón de los Artistas exiliados en California - Apuntes de una escritora”

https://www.nuriaanyo.com/blog/2020/03/06/el-salon-de-los-artistas-exiliados-en-california/?fbclid=IwAR1fYfuNBveVP6qjOQ-79A031mpDiGbuE52dGD4E7Lzbm2GLvTETcW31fwM